ExPro 2017 Dunaj

Dnevna črtica (peti dan)

Po parih dneh intenzivnih delavnic, projektov in zavzetega dela je končno nastopil čas, ko smo svoje delo predstavili vsem udeležencem ExPro (program praks) srečanja. Projekti, na katerih smo delali, so se nanašali predvsem na izboljšanju komunikacijskih sposobnosti koordinatorjev, samo promoviranje ExPro-ja in izboljšana sestava ExPro vodnika tako za koordinatorje, kot za študente. Tekom parih dni se je porodilo nekaj res dobrih idej za izboljšanje ExPro-ja, ki jih bomo nedvomno upoštevali v nadaljnje in tako pripomogli k izboljšanju in prepoznavnosti programa praks med študenti na Biotehniški fakulteti.

Objavil/a IAAS Slovenija dne 18. april 2017

 
Čeprav je bil celotni ExPro bolj za razvijanje in možno implementacijo dobrih praks in ni bil namenjen zgolj zabavi, smo vsi udeleženci Continue reading