O IAAS praksah

Program IAAS praks ExPro obstaja že več kot 45 let. Strokovno IAAS prakso je opravljajo že več kot 20.000 študentov. Program omogoča izmenjavo študentom, ki so člani aktivnih IAAS komitejev. Študenti s prakso pridobijo znanja in neprecenljive izkušnje.

Program IAAS praks delimo v 3 kategorije:

1. Program Ceres
Praksa na kmetiji.

2. Program Archimedes
Praksa povezana z izobraževanjem raziskavami… Najpogosteje se program Archimedes izvaja v različnih organizacijah, podjetjih, univerzah in raziskovalnih inštitutih.

3. Program Libertas
Trajanje praks je najmanj 3 tedne do največ 48 tednov.

Cilji IAAS prakse so:
– pozitivna izkušnja v pridobivanju znanja
– pridobitev praktičnih kompetenc in znanja v tujem okolju, nadgradnja obstoječega znanja
– pridobitev mednarodnih kompetenc
– delo v novem socialnem, kulturnem okolju
– pridobitev teoretičnih in praktičnih izkušenj pri vodenju
– razvoj lastnih in profesionalnih kompetenc, znanja, vrednot v okviru dela v organizaciji ali kot gostitelj
– zavedanje in znanje o družbenih problemih in različnih praksah organizacij
– prispevek k profesionalnim in življenjskim ciljem študenta

IAAS ne podpira praks, ki trajajo več kot 12 mesecev.

Kam na prakso?
Vse države, vključene v IAAS, lahko sodelujejo pri organizaciji programa izmenjav. Posodobljen seznam držav, ki so aktivne in vključene v program, najdete na tej povezavi: Exchange Program Places. Pri izpolnjevanju prijave izbereš 3 destinacije.

Kdo se lahko udeleži prakse?
Prakse se lahko udeležijo študenti agronomije in sorodnih ved ter prihajajo iz držav, ki so članice ali kandidati za članstvo v IAAS-u. Prakso lahko opravljajo tudi študenti, ki so že zaključili študij, in sicer manj kot 1 leto po zaključku.

Kotizacija
Kotizacija je odvisna od BDP države. Seznam držav lahko najdete na strani IAAS World.

Mapa