A trip to Switzerland

Our trip to the glorious country of Switzerland began on a crappy train (it was Croatian) in Ljubljana. From there we went through Austria and Lichtenstein (apparently that’s a country now, I thought it was a train strop, by the looks of it) and finally arrived in RichLand, I mean Switzerland.

Ena z vlaka, na poti v Švico. Exchange Week 2017: Swiss Excellence in Food Processing

Objavil/a IAAS Slovenija dne 25. april 2017

 

We immediately went, by foot, to ETH Zurich which sits atop of a small hill overlooking the city. The city is truly a sight to behold, the architectural style in Zurich is similar to that of a typical Bavarian town, if that town’s inhabitants were all rich bankers. The buildings look like they have been built Continue reading

ExPro 2017 Dunaj

Dnevna črtica (peti dan)

Po parih dneh intenzivnih delavnic, projektov in zavzetega dela je končno nastopil čas, ko smo svoje delo predstavili vsem udeležencem ExPro (program praks) srečanja. Projekti, na katerih smo delali, so se nanašali predvsem na izboljšanju komunikacijskih sposobnosti koordinatorjev, samo promoviranje ExPro-ja in izboljšana sestava ExPro vodnika tako za koordinatorje, kot za študente. Tekom parih dni se je porodilo nekaj res dobrih idej za izboljšanje ExPro-ja, ki jih bomo nedvomno upoštevali v nadaljnje in tako pripomogli k izboljšanju in prepoznavnosti programa praks med študenti na Biotehniški fakulteti.

Objavil/a IAAS Slovenija dne 18. april 2017

 
Čeprav je bil celotni ExPro bolj za razvijanje in možno implementacijo dobrih praks in ni bil namenjen zgolj zabavi, smo vsi udeleženci Continue reading